måndag 15 mars 2010

4. Sjöförklaring/bortförkl...En sjöförklaring är ingen rättegång. Vittnen hörs visserligen under ed – ”jag skall säga hela sanningen och intet förtiga, tillägga eller förändra” – men det gäller att klarlägga orsaker, inte att döma.
Resultaten av förhören kan sedan ligga till grund för hur man väljer att går vidare, domstolsprövning eller förhandlingslösning? Sjöåklagaren har naturligtvis stort intresse av vad som kommer fram för sin bedömning om eventuella åtal mot lots och fartygsbefäl.
Ett tjugotal personer deltog. Det var rättens ledamöter, parternas advokater och jurister och representanter för rederiet och försäkringsbolag. Avdelningsdirektör Nöring, vår egen haveriutredare på fartygsinspektionens säkerhetsavdelning, fanns också på plats.

Mediebevakningen var stor. Det fanns många intressanta frågor som krävde sina svar. Det enda jag var säker på, var att mina chefer inte för en sekund självmant skulle bidra med någonting som skulle lösa gåtor. De skulle inte ”ta på sig någonting om de inte behövde”, och hade haft lång tid på sig att förbereda det taktiska upplägget och snacka ihop sig. Frågan var bara hur verkets taktik var presenterad, om den skulle genomskådas, och hur tätt man kunde hålla ihop försvaret av sjökortet.
forts. kapitel 4...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar