tisdag 6 april 2010

10. Utredarnas intåg


...”Anders Ahlmark ansåg att Sjöfartsverket – oavsett grundets faktiska belägenhet – borde ta på sig skulden till olyckan, därför att man borde hjälpa lotsen…”
”Anders Ahlmark har en helt underordnad biträdesbefattning. I hans arbetsuppgifter ingick ingenting om utvärdering av mätdata eller överhuvudtaget något om sjökortsproduktion. I hans uppgift ingick alltså ej att deltaga i handläggningen av Tsesisärendet för vilken han för övrigt ej hade någon kompetens, eftersom han inte hade någon utbildning inom sjökarteområdet eller någon nautisk utbildning…”
”Jag finner det egendomligt att en outbildad tjänsteman med underordnad biträdesbefattning framställer sig som specialist på nästan hela sjökarteavdelningens arbetsområde och offentligt framslungar grava anklagelser mot såväl sina arbetskamrater som chefer inom en mängd olika områden utan att på minsta sätt styrka sina anklagelser…”
”När sedan vissa tidningar tar upp anklagelserna i stort uppslagna artiklar utan att besvära sig med att kontrollera sanningshalten blir naturligtvis arbetssituationen ytterst ansträngd…”
”Det är mycket tillfredsställande att de fackliga organisationerna – skriftligen så klart tagit ställning mot Anders Ahlmarks agerande…”
forts.kapitel 10...

1 kommentar:

  1. Ahlmarks utsagor om Is, (Säkerhetssektionens) utredning och handläggare innebär inte att de är korrekta. Is utredning,kallat memorial, var i princip klart vid tiden för hans kontakter med Is. Kontakten togs av Is först när Ahlmark agerade med pressen för att klarlägga om Ahlmark hade något mer att tillföra Is utredning. Det hade han nu inte.

    SvaraRadera