söndag 23 maj 2010

26. Tsesis i tingsrätten


... Som om det inte de skulle räcka, dömdes vi ut som sakkunniga – i alla fall opartiska experter.Han hade noterat vår ”muntra skadeglädje” när något gick snett för staten och någon på åhörarplats hade rapporterat till advokaten att vi ville ha rubriker när det gick åt andra hållet?
Vi var inställda på en lång besvärlig resa och vi saknade det samlade försvaret för lotsen från sjöförklaringen oerhört.
forts.kapitel 26...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar